Avís Legal

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

 

El present avís legal regula l'ús de l'assetjo web www.casaametller.net (d'ara endavant, LA WEB), del que és titular CASA AMETLLER, S.L (d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

 

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.

 

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de l'assetjo web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 

 

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

 

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

La seva denominació social és: CASA AMETLLER, S.L

El seu CIF és: B62591359

El seu domicili social està en: Mare de Deu de Montserrat, 71-77, 08799, Sant Pere Molanta - BARCELONA Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 33759, foli 0047, fulla B 236662, inscripció 1ª. Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Tfno: 938264004 Email: marqueting@casaametller.net

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

 

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari. L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre uns altres:


a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.


b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a l'assetjo web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.


c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.


d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.


e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.


f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.


Tots els continguts de l'assetjo web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a est assetjo web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.


Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.


La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.


L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari de l'assetjo web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici de nostre assetjo web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.


EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en el assetjo web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

El contingut del present assetjo web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.


EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:


a) La impossibilitat d'accés a l'assetjo web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través de l'assetjo web o dels serveis que s'ofereixen.


b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.


c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte de l'assetjo web. En particular, i a manera d'exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.


Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix el assetjo web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment de hiperenllaç per part de tercers.

 

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades de l'assetjo web o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del com és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.


EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

 

Així mateix, CASA AMETLLER, S.L cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social de CASA AMETLLER, S.L, situat a Mare de Deu de MONTSERRAT, 71-77, POL.IND.SANT PERE MOLANTA. - 08799 SANT PERE MOLANTA - BARCELONA, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.


EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.


EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis de l'assetjo web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.


Si opta a abandonar nostre assetjo web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

 

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

 

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

 

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de l'assetjo web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

 

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a l'assetjo web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de BARCELONA (Espanya).

 


PUBLICACIONS

 

La informació administrativa facilitada a través de l'assetjo web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en est assetjo web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

Condicions generals del Club CA i us de targeta de fidelització:

 

1. La targeta és gratuïta, personal i intransferible. Per beneficiar-te dels avantatges associats a la targeta, serà indispensable que el seu titular la mostri a l'empleat de CASAAMETLLER que l'hi sol·liciti.

 

2. La targeta té validesa per temps indefinit. Per aquesta raó, CASAAMETLLER es reserva el dret a cancel·lar en qualsevol moment la totalitat o part dels avantatges associats a la seva utilització.

 

3. Podran ser titulars d'una targeta totes aquelles persones físiques majors de 18 anys i residents a Espanya (sen efectives les seves avantatges en relació a la cobertura territorial que CASAAMETLLER dona mitjançant les seves botigues).

 

4. La targeta és vàlida en les tendes de CASAAMETLLER i en altres establiments que puguin col·laborar amb CASAAMETLLER o pertanyin al grup.

 

5. La sol·licitud i/o l'ús de la targeta suposa l'expressa acceptació d'aquestes condicions generals de la contractació i constitueixen les normes per les quals es regeix la utilització de la targeta i el benefici de les seves avantatges.

 

6. CASAAMETLLER es reserva el dret de la cancel·lació de la targeta amb pèrdua dels seus drets inherents en cas d'ús indegut de la targeta o incompliment d'aquestes condicions generals.

 

CONDICIONS TARGETA CLUB

 1. La targeta és gratuïta, personal i intransferible. Per beneficiar-te dels avantatges associats a la targeta, serà indispensable que el seu titular la mostri a l'empleat de CASAAMETLLER que l'hi sol·liciti.
 2. La targeta té validesa per temps indefinit. Per aquesta raó, CASAAMETLLER es reserva el dret a cancel·lar en qualsevol moment la totalitat o part dels avantatges associats a la seva utilització.
 3. Podran ser titulars d'una targeta totes aquelles persones físiques majors de 18 anys i residents a Espanya (sen efectives les seves avantatges en relació a la cobertura territorial que CASAAMETLLER dona mitjançant les seves botigues).
 4. La targeta és vàlida en les tendes de CASAAMETLLER i en altres establiments que puguin col·laborar amb CASAAMETLLER o pertanyin al grup.
 5. La sol·licitud i/o l'ús de la targeta suposa l'expressa acceptació d'aquestes condicions generals de la contractació i constitueixen les normes per les quals es regeix la utilització de la targeta i el benefici de les seves avantatges.
 6. CASAAMETLLER es reserva el dret de la cancel·lació de la targeta amb pèrdua dels seus drets inherents en cas d'ús indegut de la targeta o incompliment d'aquestes condicions generals.
 7. Existeixen dues modalitats de usuaris de les targes del Club Ametller:
  • - Clients del Club digital- constituït pels clients que s’han donat d’alta en el club mitjançant el formulari web o aplicació mòbil.
  • - Clients analògics –constituït pels clients que es donen d’alta mitjançant formulari físic i que no inclouen adreça electrònica personal.

  Amb les presents condicions els clients accepten que la modalitat de comunicació en cada cas es faci en funció d’aquestes distincions així com el nivell de detall de les prestacions que poden ser diferents per tots dos.

AUTORITZACIÓ DE DADES

Amb la signatura d'aquest document autoritzes al fet que les teves dades puguin ser cedits o transferits a altres societats pertanyents al grup CASAAMETLLER SL amb la finalitat de gestionar les relacions amb els clients, així com la realització d'estudis i gestions de caràcter comercial. Segons l'establert en el Reial decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de Dades de Caràcter, Personal, podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les dades personals facilitades, dirigint-te per escrit a CASAAMETLLER Av. Mare de Déu de Montserrat 71-77, Pol.Ind Sant Pere Molanta, 08734 Olèrdola, Barcelona.

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, t'informem que les respostes són opcionals excepte les dades marcades amb * que són obligatoris per poder donar-se d'alta en el Club CA de CASAAMETLLER SL i que les teves dades passaran a formar part d'un fitxer personal automatitzat propietat de Casaametller s.l. denominat Club Casaametller, destinat a informar-te de futures ofertes comercials i publicitàries relacionades amb CASAAMETLLER SL , fins i tot per via electrònica o SMS.